Spracovanie fotografií

Fotografie prosím posielajte na mail simonakrahulcova3d@gmail.com. Mail je spravovaný výhradne dodávateľom. 

Fotky po spracovaní a dodaní objednávky budú nenávratne zmazané z miest a programov kde boli použité.

Fotky nie sú posúvané ani spracovávané treťou stranou. 

Napíšte nám
Timelines.ai
0