cz-100 príkladov ako použiť 3D tlač v stavebníctve, architektúre a urbanizme

17.06.2022

Zaoberá sa rozvojom, tvorbou a usmerňovaním vývoja miest, vidieckeho osídlenia a krajiny. Usiluje sa o smerovanie k optimálnemu vývoju sídelných štruktúr, harmonické usporiadanie územia, udržanie ekologickej rovnováhy a ochrane kultúrneho dedičstva a cieľom zaistenia udržateľného rozvoja

 

Napíšte nám
Timelines.ai
0